Skip to content

Mobilizare pentru Rosia Montana: 100 de ONG-uri cer demisia secretarului de stat care sustine ca cianura nu reprezinta niciun pericol

February 29, 2012

Dupa ce a afirmat, in cadrul unei dezbateri televizate, ca cianura nu reprezinta niciun pericol pentru sanatate si ca proiectul RMGC reprezinta “un proiect de aur curat pentru Romania”, secretarul de stat Marin Anton ar trebui sa-si dea demisia, sustin opozantii proiectului minier propus de RMGC la Rosia Montana.
Marin Anton este si seful Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), comisie ce ar trebui sa analizeze, cu obiectivitate, impactul proiectului RMGC asupra mediului.

Daca sustineti aceasta initiativa, puteti semna aici scrisoarea din partea societatii civile.

Va prezentam mai jos scrisoarea deschisa prin intermediul careia ONG-urile solicita demisia secretarului de stat Marin Anton, laolalta cu lista semnatarilor.

“Semnatarii prezentei scrisori solicităm demiterea dlui Marin Anton, secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca urmare a afirmaţiilor scandaloase şi a poziţiei exprimate în calitatea sa oficială în cadrul emisiunii „Judecă tu!” din data de 23 februarie 2012, difuzată de TVR1.

Domnul Anton a fost invitat în emisiune în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi de preşedinte al Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) a proiectului Roşia Montană, organism interministerial care, conform H.G. 445/ 2009, art.7, are rolul esenţial în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pe care îl va avea acest extrem de controversat proiect minier. Aşa cum stipulează alineatul 3 al articolului de lege citat, Comisia are misiunea de a evalua sine ira et studio soluţiile tehnice propuse de titular şi să judece răspunsurile oferite de acesta atunci când i se solicită precizări. Prin aceasta, comisia reprezintă garanţia oferită cetăţenilor că proiectul a fost corect evaluat de către autorităţi.

Cu toate acestea, deşi Comisia nu şi-a finalizat încă dezbaterile, dl Anton, în calitatea sa de preşedinte al CAT, a afirmat în cadrul emisiunii sus-menţionate că cianurile nu reprezintă niciun pericol şi, în consecinţă, proiectul propus de RMGC este un „proiect de aur curat pentru România” care nu pune, per ansamblu, niciun fel de probleme pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor. Confruntat cu cifre concrete (citate de dna Ştefania Simion, consilierul juridic al Asociaţiei „Alburnus Maior”), referitoare la cantitatea enormă de acid cianhidric emis în aer, cifre oferite chiar de către Roşia Montană Gold Corporation în Raportul la Studiul de impact asupra mediului, dl Anton şi-a dovedit incompetenţa atât prin aiuritoarea afirmaţie că emisiile de acid cianhidric nu reprezintă o problemă de mediu cât şi prin necunoaşterea conţinutului documentului menţionat pe care ar fi trebuit sa-l evalueze („de unde a scos dna Simion acele cifre?”). Aşadar, dl Anton nu ştie că emisiile de acid cianhidric în atmosferă reprezintă o problemă gravă de mediu, aşa cum a statuat şi CEDO (în cauza 6702/01 Tătar şi Tătar contra României) Prin urmare, dl Anton, ca reprezentant al autorităţilor, nu ia în seamă cifrele relevante şi îngrijorătoare pe care chiar compania RMGC le pune la dispoziţie, considerând proiectul mai puţin problematic decât afirmă titularul însuşi!

Un argument în plus pentru a pune la îndoială rezultatul evaluării făcute de Comisia de Analiză Tehnică prezidată de dl Anton este procesul-verbal de verificare a amplasamentului, redactat de CAT în data de 23.10.2011 şi care poate fi accesat pe site-ul Ministerului Mediului. În acest proces-verbal regăsim o descriere halucinantă a realităţii din teren. Menţionăm doar câteva aspecte: conform CAT, bisericile istorice şi casele locuite de pe Valea Cornei nu sunt altceva decât „construcţii izolate”, fauna este practic inexistentă deoarece „în timpul vizitei nu au fost observate exemplare sălbatice de animale (probabil şi din cauza transportului cu autovehicule de teren)” (sic!), locuinţele şi clădirile istorice din zonă (existente in situ!) sunt cele care „se suprapun” peste amprenta iazului de decantare (care se află încă în stare de proiect!) şi nu invers. Insinuând asupra unor metode de persuasiune pe care preferăm să nu le amintim aici, în procesul verbal se afirmă că unii dintre locuitorii din aria de exploatare „nu au optat ÎNCĂ” [s.n.] pentru niciuna dintre soluţiile oferite de companie, respectiv relocarea sau despăgubirea în bani. Lecturarea acestui document lasă impresia că este redactat de compania RMGC nicidecum de un organism al Statului interesat într-o evaluare obiectivă. Documentul redactat de CAT pleacă de la premisa că proiectul este benefic şi, în orice caz, aplicarea lui este considerată ca prioritară faţă de orice alt considerent. Membri CAT şi dl Marin Anton, în calitate de preşedinte şi semnatar al procesului verbal menţionat, nu par să fi auzit de dreptul constituţional la respectarea proprietăţii, de legea monumentelor istorice sau chiar de legea minelor, care interzice exploatarea în zone locuite şi ocupate de monumente istorice.

Acest tip de atitudine, refractară la argumente şi sfidătoare faţă de situaţii şi fapte verificabile, manifestată în repetate rânduri de autorităţile statului în raport cu proiectul minier de la Roşia Montană, au obligat societatea civilă să apeleze la instanţele de judecată. Numeroasele acţiuni câştigate sunt motive de bucurie pentru triumful justiţiei, dar sunt mai ales un motiv de îngrijorare pentru cauzele care le-au generat.

În mai multe rânduri în cursul emisiunii, dl Anton a amintit principiul conform căruia „poluatorul plăteşte”, dar fiind întrebat cine a plătit pentru accidentul cu cianuri de la Baia Mare din anul 2000, a afirmat iniţial – în mod fals – că poluatorul este cel care a plătit, pentru a recunoaşte ulterior că nu ştie nimic despre acest important subiect. Prin urmare, informaţii care privesc deversările cu cianură, responsabilitatea asumării costului de refacere a mediului (100 milioane de euro datorate Ungariei) şi rolul statului român de a trage la răspundere poluatorul sunt necunoscute dlui Marin Anton.

Superficialitatea cu care autorităţile de mediu tratează cel mai grav accident de deversare de cianuri din Europa pune sub semnul întrebării întreg procesul de evaluare a riscului de mediu în cazul proiectului minier propus la Roşia Montană şi conduce la concluzia că nu se doreşte a se învăţa nimic din greşelile trecutului.

În concluzie, ne permitem, domnule prim-ministru, să vă aducem la cunoştinţă că prestaţia dlui secretar de stat Marin Anton la emisiunea menţionată a adus prejudicii statului român, deoarece a exprimat cu insistenţă admiraţia şi susţinerea faţă de proiectul pe care ar trebui să-l evalueze de pe o poziţie imparţială. Această atitudine a amplificat efectul negativ pe care l-a avut intervenţia reprezentantului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, dl Vasile Timis, care a afirmat că decizia de a da sau de a nu da undă verde hotărârii de guvern privind acordul de mediu este exclusiv o „decizie politică”. Prin aceasta s-a recunoscut public de către demnitari ai statului că politizarea administraţiei publice româneşti a atins o cotă periculoasă, opinia publică fiind îndreptăţită să creadă că oportunismul politicianist poate înlocui o analiză de specialitate într-un proiect cu un grad de periculozitate extrem de ridicat.

În consecinţă, considerăm că procedura de evaluare a impactului asupra mediului al proiectului minier Roşia Montană este în realitate un simulacru birocratic.

Vă rugăm să luaţi în considerare că exemple asemenea celor de mai sus alimentează suspiciunea societăţii civile cu privire la poziţia adoptată de guvernul României faţă de proiectul propus de RMGC. Aceste exemple au capacitatea de a reflecta practici nedemocratice şi sfidătoare la adresa bunului-simţ.

Demiterea secretarului de stat Marin Anton ar fi un semnal adresat societăţii civile, o speranţă că acum, în ultimul ceas pentru viitorul Roşiei Montane, Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului îşi va îndeplini corect misiunea.

Semnatari

1. Eugen David

Presedinte

Asociaţia „Alburnus Maior” Rosia Montana

alburnusmaior@ngo.ro

tel. 0740-280309

2. Costel Popa

Pentru Secretariatul Coalitiei pentru Mediu din Romania

E-mail: secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro

Tel./Fax: 021- 230 03 53

Asociatiile membre ale Coaliției sunt:

Actiunea Civică Directă

Acţiunea Ecologică Română

Amoeba Eco Center

Asociaţia 22 Decembrie 1989

Asociaţia Agent Green

Asociaţia AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă

Asociaţia ALMA-RO

Asociaţia ARIN

Asociaţia Biosilva

Asociaţia Braşovul Verde

Asociaţia Centrul pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă

Asociaţia de Ecoturism din România

Asociaţia de Hidroecologie şi Bioclimatologie

Asociaţia de Turism şi Ecologie Caltun – Club UNESCO

Asociaţia EcoAssist

Asociaţia Ecologică Turismverde

Asociaţia Ecologie-Sport-Turism

Asociaţia Ecologistă “Floare de Colţ”

Asociaţia EcoPrut

Asociaţia Ecouri Verzi

Asociaţia Greeninitiative

Asociaţia Grupul Milvus

Asociaţia Heidenroslein

Asociaţia Iubim Natura

Asociaţia Mai Bine

Asociaţia MaiMultVerde

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Timiş

Asociaţia pentru Mediu şi Turism Ulmul Cerasului

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România

Asociaţia pentru Protecţia Mediului Green Cross Şimleul Silvaniei

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta

Asociaţia Sighişoara Durabilă

Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde

Asociaţia Transilvania Verde

Asociaţia Turistica Sportivă Civică şi Ecologistă Clubul de Cicloturism “Napoca”

Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi România

Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi

Centrul de Resurse Ecopolis

Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “Munţii Apuseni”

Clubul de Ecologie şi Turism “Floarea Reginei”

Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont

Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş

Clubul Eco Montan “Origini Verzi”

Clubul Ecologic Transilvania

Clubul Sporturilor Montane Hunedoara

Eco-Civica

Ecotop Oradea

Federaţia Reţeaua de Acţiune pentru Climă

Focus Eco Center

Fundaţia ACTIVITY pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă

Fundaţia pentru Parteneriat

Fundaţia TERRA Mileniul III

Geo Natura

Mare Nostrum

Organizaţia GeoEcologică ACCENT

ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate

Re.Generation

Societatea Carpatină Ardeleană

Societatea Ornitologică Română

Tinerii Ecologi Români din Iaşi

UJPI Dolj

Viitor Plus – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă

Fundatia de Ecologie si Turism POTAISSA

Asociatia ECO Sud-Vest Romania

Fundatia Strawberrynet

Asociatia 34Life

Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic – InfOMG

3. Luminița Dejeu

Președinte

Fundația culturală ExtrAArt Cluj

contact@extraart.ro

4. Dan Mercea

Presedinte

Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj

office@centruldemediu.ro

5. Alexandru Binescu

Asociatia Bucuresti

comunicare@asociatiabucuresti.ro

6. Voicu Radescu

Green Hours

office@greenhours.ro

7. Ecaterina Evanghelescu

Alliance Belgo-Roumaine a.s.b.l.

ee@abero.org

8. Roxana Wring

Presedinte

Asociatia pentru protectia si documentarea monumentelor si patrimoniului din Romania (ProDoMo)

roxana.wring@btinternet.com

9. Luiza Boldizsar

Presedinte

Asociatia Eco Ruralis – In sprijinul taranilor ecologici si traditionali

ecoruralis@gmail.com

10. Mihail Bumbes

Președinte

Asociația Miscarea Civică Militia Spirituală

militiaspirituala@gmail.com

11. Stefana Bianu
Presedinte RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
stefanabianu2002@yahoo.com

12. Mircea Gheorghiu

Presedinte

Asociatia Frontul Negustoresc Obor

mirceacristiangheorghiu@gmail.com

13. Camelia Lucia Alexandru

Presedinte

Asociatia Bio Eco Genuri Baita

alexandru_crnl@yahoo.com

14. Cornel Alexandru

Presedinte

Clubul Alpin Roman – sectia Deva

15. Nicusor Dan

Presedinte

Asociatia Salvati Bucurestiul

Tel. 0767-576794

contact@salvatibucurestiul.ro

16. Dan Patzelt

Asociatia pentru Dezvoltare Urbana

dan.patzelt@procivic.ro

17. Alexandru Nagy Vizitiu

Asociatia “Pro Urbe” Arad

arad@prourbe.ro

18. Ioana Bogdan Cataniciu

Presedinte

Asociatia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie

ioana.bogdancataniciu@gmail.com

19. Alina Mungiu Pippidi

Presedinte

Societatea Academica din Romania

office@sar.org.ro

20. Mircea Matei

Presedinte

Centrul Independent pentru Protectia Mediului Sebes

office@sebesfarapoluare.ro

21. Alina Banu

Membru Fondator

Asociatia NUCA – Animal Welfare

asociatia_nuca@yahoo.com

22. Mircea Toma
Presedinte

ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei

office@activewatch.ro

23. Roxana Pencea

Presedinte

Asociatia Efectul Fluture

roxana_pencea@yahoo.com

24. Arh. Silvia Oostveen
Vicepresedinte
Asociatia HERITAGE – Partener UNESCO

asociatia.heritage@gmail.com

25. Maria Berza

Expert în politici culturale

Fost secretar de stat în Ministerul Culturii 1997-2000

maria_berza@yahoo.com

25. Ioan Piso

Presedinte

Fundatia Culturala Rosia Montana

piso_ioan@yahoo.com

26. Monica Mărgineanu Cârstoiu

Presedinte

Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”

asociatie@simpara.ro

27. Mirabela Gradinaru

Presedinte

Asociatia SOS Orasul

mirabela.gradinaru@yahoo.fr

28. Daniel Velicu

Membru Fondator

Asociatia Orasul Verde

danyel_velycu@yahoo.com

29. Aline Lykiardopol Popovici

Membru Fondator

Asociatia pentru Conservarea Integrata a Patrimoniului Natural si Cultural

alykiardopol@yahoo.fr

30. Dr. Raul C. Muresan

Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie

muresan@coneural.org

31. Dr.Liviu-Marius Harosa

Lect.universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai

Avocat

mharosa@law.ubbcluj.ro “

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: